ท่องเชียงใหม่ ยังไม่ฟื้น มัคคุเทศก์กว่า 7,000 คนยังไม่มีงานทำ

นายสีหเดช เจียเจษฎา นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในห้วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา สถานการร์ด้านการท่องเที่ยวก็กลับมาเริ่มดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากยุดรปบินเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มมัคคุเทศก์ ที่ทำตลาดยุโรปก็ได้กลับมามีงานทำอีกครั้งในรอบ 3 ปีที่เจอวิกฤตโควิด-19 ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งประมาณ 10 % จากจำนวนมัคคุเทศก์ มีกว่า7 พันคน โดยเฉพาะตลาดหลักจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน แต่ยังไม่เปิดประเทศให้ชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศ ทำให้มัคคุเทศก์ตลาดนี้ยังไม่มีงานกว่าร้อยละ 90

สีหเดช เจียเจษฎา นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่

แต่ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษคม กรกฎาคม สิงหาคม เริ่มมีสายการบินตรงเข้ามาสู่จังหวัดเชียยงใหม่ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม จะมี สายการบิน Air Asia (Berhard) มีกำหนดเที่ยวบินตรง กัวลาลัมเปอร์ – เชียงใหม่ เที่ยวบิน AK856 (14.55-16.30) 2-3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (SUN-MON-FRI) และ เริ่มตั้งแต่ 1 กค 2565 เป็นต้นไป สายการบิน Air Asia (Thai) มีกำหนดเที่ยวบินตรง เชียงใหม่-ไทเป เที่ยวบิน FD242 (13.20-18.20 จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (SUN-WED-FRI) ,สายการบิน Air Asia (Thai) มีกำหนดเที่ยวบินตรงเชียงใหม่-ฮ่องกง เที่ยวบิน FD515 (06.05-09.45) จำนวน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (SUN-FRI) เริ่มตั้งแต่ 1 กค 2565 เป็นต้นไป ยังได้รับ แจ้งเที่ยวบินตรง สายการบิน EVA Air ไทเป-เชียงใหม่ เที่ยวบิน BR257 (07.25-10.25) สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบินเริ่มบินตรงไปกลับตั้งแต่ 5 มิย 2565 เป็นไป ด้วยเครื่อง A321 ขนาด 220 ที่นั่ง นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินตรงสายการบิน Thai Vietjet Air เปิดเที่ยวบินตรง เชียงใหม่-โฮจิมินห์ เที่ยวบิน VJ892 (14.30-16.35) สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน (SUN-THU) ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป ด้วยเครื่อง A320 ขนาด 170 ที่นั่ง ทำให้กลุ่มมัคคุเทศก์ เริ่มกลับมาได้ทำงานเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามยังคาดหวังให้รัฐบาลจีนเปิดประเทศ เพราะชาวจีนยังเป็นตลาดหลักของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน จะมีการใช้จ่ายสูง ใช้มัคคุเทศก์เป็นหลักไม่ว่าจะมาแบบกรุ๊ป แบบครอบครัว หรือ มาตามลำพัง จึงทำให้มีมัคคุเทศก์จีนจำนวนมากในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเป้าหมายของชาวจีนที่ต้องการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ก็ขอวิงวอนถึงรัฐบาลช่วยผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เงื่อนไขที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่กล้าตัดสินใจจะเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ง่ายสะดวกขึ้น ทำให้มัคคุเทศก์ในเชียงใหม่กลับมาฟื้นมีงานคาดว่าหลังครึ่งปีไปแล้วสถานการณ์ด้านการท่องเทียวจะดีขึ้น เศรษฐกิจลูกโซ่ก็จะกลับมาดีตามไปด้วย


ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม