เซียนพระชื่อดัง มอบเงินสมทบทุนสร้างตึกอุบัติเหตุ ร.พ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เซียนพระชื่อดัง มอบเงิน 2 แสนกว่าบาท สมทบทุนสร้างตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง หลังนำพระรอดราหูดำ รุ่นที่ “โค้ชเอก” แขวนคอขณะติดถ้ำหลวงกับ 13 หมูป่าออกมาให้เช่าบูชา รวม 199 องค์ ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง แจงต้องใช้งบกว่า 10 ล้านบาทสร้างตึก เงินต้องครบจึงจัดซื้อจัดจ้างได้ แย้มยังขาดอีก 6.5 ล้านบาท วอนผู้ใจบุญช่วยสนับสนุน

ห้องประชุม โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นประธานรับมอบเงินจำนวน 212,922 บาท จาก นายศิลาชล สุวรรณแพร่ หรือ เก่ง มุมพระ เซียนพระชื่อดัง ซึ่งตัดสินใจนำพระรอด รุ่น พระรอดหลวงปลียอดฉัตรพระธาตุหริภุญชัย หรือ พระรอดราหูดำ ที่โค้ชเอกแขวนคอขณะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง พร้อมกับทีมฟุตบอลหมูป่า ออกให้เช่าบูชา สำหรับนักสะสมและสายบุญ องค์ละ 999 บาท จำนวน 199 องค์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมกันนี้ได้ส่งต่อเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ นพ.คะนอง ถนอมสัตย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง นำสมทบกองทุนจัดสร้างตึกอุบัติเหตุและดำเนินการตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมบุญต่อไป ทั้งนี้การส่งมอบเงินมี นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วย ผู้แทน สภ.บ้านโฮ่ง ผู้แทน อปท. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และสายบุญบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นสักขีพยายและร่วมส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าว

ด้าน นพ.คะนอง ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบ้านโฮ่งจัดเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ซึ่งแบ่งตามขนาดจำนวนประชากรและการเข้าถึงการบริการ เมื่อเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กการสนับสนุนด้านงบประมาณ จำนวนคน วัสดุครุภัณฑ์ จะไม่มีการสนับสนุนให้มีการขยายบริการ

ผอ.รพ.บ้านโฮ่ง กล่าวต่อว่า ปัญหาก็คือ แม้ว่าประชากรจะน้อย แต่โรคต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น อำเภอบ้านโฮ่งนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดโรคต่างๆ มากขึ้น เมื่อโรคเกิดมากขึ้นส่งผลให้สถานที่ให้บริการไม่เพียงพอ ที่ผ่านมามีความพยายามที่จะขยายบริการโดยการสร้างตึกต่างๆ โดยขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และจัดทำผ้าป่าสมทบ โดยคณะสงฆ์ทั้งอำเภอบ้านโฮ่งดำเนินการให้ ที่ผ่านมาทั้งตึกสงฆ์ ตึกกายภาพบำบัด ตึกเบาหวานความดัน ทันตกรรม ซึ่งได้ทำผ้าป่า 2-3 ปี ได้ตึกมาประมาณ 1 ตึก

“ปัญหาขณะนี้เรื่องของตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากถนนผ่านอำเภอบ้านโฮ่งเป็นถนนสายหลักที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในแต่ละปีมีการตายจากอุบัติเหตุมาก ราว 17-18 ราย และยังมีผู้ที่มีอาการสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการให้บริการในส่วนนี้มีปัญหา เนื่องจากสถานที่คับแคบ จึงมีเป้าหมายร่วมกันว่าจะมีการพัฒนาศักยภาพตรงนี้ โดยการขยายการให้บริการ มีสร้างตึก และขยายบริการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง” นพ.คะนองฯ กล่าว

“การสร้างตึกอุบัติเหตุใช้งบประมาณก่อสร้างราว 10 ล้านบาท ซึ่งจะต้องมีเงินครบตามจำนวน มีแบบแปลนรองรับในการที่จะเสนอจัดซื้อจัดจ้างได้ ในรอบปีสองปีที่ผ่านมามีการทำผ้าป่าไป 2 รอบ ซึ่งได้เงินมา 3.5 ล้านบาท ยังขาดอีกราว 6.5 ล้านบาท ก็อยากจะฝากไปยังผู้ที่มีกำลังในจิตเป็นกุศลในการที่จะช่วยกันพัฒนาโรงพยาบาลขนาดเล็กแห่งนี้ให้สามารถรองรับการบริการพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็สามารถแสดงเจตจำนงมาที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ได้” นพ.คะนอง ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง มีดังนี้ กำลังคนที่มีในโรงพยาบาลประกอบด้วย หมอ 8 คน พยาบาล 40 คน หากรวมบุคลากรทุกฝ่ายมีทั้งสิ้น 140 คน มีประชาชนเข้ามาใช้บริการจากโรงพยาบาล แต่ละปี ราว 110,000 ครั้ง มีผู้มาใช้บริการราว 450 คน/วัน และรับผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ราว 105-110 คน/วัน โดยที่ประชากรของอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีจำนวนประชากร ราว 390,000 คน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม