ชาวม่อนแจ่ม ร้องผู้ว่าฯเชียงใหม่ ปมปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

ชาวบ้านม่อนแจ่ม กว่า 300 คน เดินเท้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวบ้าน

บ่ายวันนี้ (25 เม.ย. 65) ที่ลานหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชาวม่อนแจ่มเพื่อสิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยมีนายศราวุธ ทังดิน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางศิริพร รือเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับหนังสือ

ตามที่เครือข่ายชาวม่อนแจ่มเพื่อสิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ได้มีการเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเช้าวันนี้ชาวบ้านม่อนแจ่มจำนวนกว่า 300 คน เดินทางด้วยเท้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม ที่เทศบาลตำบลแม่แรม โดยระบุว่าถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐกลั่นแกล้ง รังแก จากนั้นได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายอำเภอแม่ริม และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ โดยได้ติดตามสอบถามถึงความคืบหน้า กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ “ม่อนแจ่ม” เป็น “สวนวนเกษตร” และความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการพื้นที่ม่อนแจ่มตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการพิสูจน์สิทธิในที่ดินทำกินของชาวบ้าน ตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำมาหากินได้อย่างสุจริต

เบื้องต้นนายศราวุธ ทังดิน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม