“ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล” สืบสานประเพณีชาวเชียงใหม่ 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 65

อีกหนึ่งงานประเพณีงานบุญใหญ่ของชาวเชียงใหม่ ที่สืบทอดกันมาก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนของทุกปี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร กลางเมืองเชียงใหม่ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพิธีที่กระทำสืบต่อกันมาเชื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองจะพ้นภัยพิบัติ เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น จึงเป็นประเพณีสักการบูชามาจนกระทั่งทุกวันนี้ เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล เพื่อให้ให้สาธุชน เข้ามาใส่ขันดอกจำนวน 32 โตก เพราะหมายถึงขวัญมงคล 32 ประการในร่างกายเรา เวลาใส่ขันดอกให้เวียนขวา ดอกไม้บูชามักนิยมดอกบัว ดอกกุหลาบ ข้าวตอกดอกไม้ ในดอกไม้ 1 ชุดก็จะประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูปเทียน น้ำอบ น้ำหอม พร้อมธูป 3ดอกเทียน 1 เล่ม สรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า , ใส่บาตร 108 , ปิดทองพระประจำวันเกิด , ไหว้พระพุทธอัฎฐารส และบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง ช่วงเย็นจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา สมโภชเสาอินทขีลตลอดทั้ง 7 วัน ในวันสุดท้ายของงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิลจะเป็นพิธีทำบุญออกอินทขีล โดยช่วงเช้าเป็นพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์ 108 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีถวายไทยทานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ปีนี้ทางวัดร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประเพณี งานใส่ขันดอกไม้ บูชาเสาอินทขีล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม-วันที่ 2 มิถุนายน 2565 และวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันทำบุญออกอินทขีล ทางวัดจึงขอเจริญพรเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเครื่องสักการะบูชา เป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวง เป็นเจ้าภาพวัตถุไทยทานถวายพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ที่อาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ในแต่ละวัน วันละ 9 รูป รวม 8 วัน เป็นเจ้าภาพวัตถุไทยทานชุดละ 3,000 บาท ซึ่งทางวัดขออนุโมทนาบุญ สอบถามรายระเอียดได้ที่โทร 0971954695

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม