“คุณหญิงกัลยา” หารือ เลขาฯสทนช. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ให้การต้อนรับนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าพบเพื่อหารือถึงความร่วมมือ และสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยมีแนวทางที่จะมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในอนาคตระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสทนช. เพื่อสนับสนุน ทั้งเรื่ององค์ความรู้, การพัฒนาหลักสูตรชลกร รวมถึงการรองรับอาชีพให้กับนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่จบหลักสูตรชลกรในอนาคต ซึ่งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจและแผนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบโดยคุณหญิงกัลยา รวมถึงเป็นการสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรเพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้และแก้ปัญหาความยากจน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม