4 รมต.ใหม่ ไม่พลิกโผ ‘ชัยวุฒิ’ นั่งรมว.ดีอีเอส ‘ตรีนุช’ รมว.ศธ. พรรคปชป.กับภูมิใจไทยแลกเก้าอี้รมช.‘วีรศักดิ์”โยกมานั่งคมนาคม “สินิตย์”’ รมช.พาณิชย์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศความให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี  โดยมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ประกอบด้วย

1.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3.นายสินิตย์ เลิศไกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

4.นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม